Jaké přestupky obhajujeme? - PojisteniNaPokuty.cz

Co obhajujeme

Snažili jsme se navrhnout produkt tak, aby přinášel řidičům ochranu v případech, kdy je to důležité.  Při rozhodování, jaké přestupky budeme obhajovat, jsme museli zvažovat zejména fakt, že čím více přestupků obhajujeme, tím větší musí být  cena  ročního pojistného.

Proto jsme hledali kompromis, jehož výsledkem je, že v tarifu OPTIMAL obhajujeme drtivou většinu přestupků, za které hrozí sankce zákazu řízení motorových vozidel nebo bodové postihy. Naopak “drobnosti” typu jízdy se zapomenutým technickým průkazem a
jiné obdobné přestupky, za které hrozí relativně nízká pokuta bez bodového postihu nebo sankce neřešíme. Tarif OPTIMAL tak nabízí řešení pro běžné přestupky, jako je například překročení rychlosti (bez omezení míry), telefonování za jízdy, jízdy bez zapnutých bezpečnostních pásů, či neoprávněné parkování.

Oproti tomu v rámci tarifu FULL HOUSE (který je mírně dražší) obhajujeme veškeré přestupky proti silničnímu zákonu. Ten, kdo chce mít 100% jistotu a nechce se s policisty absolutně bavit, měl by si zřídit tento tarif.

ZOBRAZIT POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TARIFŮ

Už jste pokutu dostali?  I Vám pomůžeme.

Tabulka nejčastějších přestupků

PŘESTUPEK (ZKRÁCENĚ) PŘESTUPEK BODY POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ ZÁKAZ ČINNOSTI PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA
Nedovolené předjíždění Při řízení vozidla předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno. 7 5 000 – 10 000 Kč 1 – 6 měs § 125c / 1f) 6.d)
Nedovolená jízda přes železniční přejezd při řízení vozidla v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno. 7 2 500 – 5 000 Kč 1 – 6 měs * § 125c / 1f) 9.
Technicky nezpůsobilé vozidlo řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. 5 5 000 – 10 000 Kč 6 měs – 1 rok § 125c / 1a) 3.
Vysoké překročení rychlosti – v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h
a více nebo mimo obec o 50 km/h a více.
5 5 000 – 10 000 Kč 6 měs – 1 rok § 125c / 1f) 2.
Nezastavení na červenou (nebo pokyn „Stůj“) při řízení vozidla v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou 5 2 500 – 5 000 Kč 1 – 6 měs. * § 125c / 1f) 2.
Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g)
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání
5 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měs. * § 125c / 1f) 6.d)
Ohrožení chodce na přechodu při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky 4 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měs. * § 125c / 1f) 6.a)
Nedání přednosti v jízdě při řízení vozidla nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinen dát přednost v jízdě 4 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měs. * § 125c / 1f) 8.
Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více 3 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měs. * § 125c / 1f) 3.
Nezastavení před přechodem při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měs. * § 125c / 1f) 6.b)
Jízda bez bezpečnostních pásů porušení povinnosti být za jízdy připoután
bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu
3 1.500 – 2.500 Kč § 125c / 1k)
Řízení s telefonem v ruce při řízení vozidla v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení 2 1.500 – 2.500 Kč § 125c / 1f) 1.
Střední překročení rychlosti – v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 6 – 19 km/h nebo mimo obec o 11 – 29 km/h 2 1.500 – 2.500 Kč § 125c / 1f) 4.
Vozidlo bez (nebo s cizí) SPZ řízení vozidla, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna registrační značka nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena 0 5.000 – 10.000 Kč 6 měs. – 1 rok § 125c / 1a) 1.
Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ řízení vozidla, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost 0 5.000 – 10.000 Kč 6 měs. – 1 rok § 125c / 1a) 2.
Jiné porušení povinností jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona 0 1.500 – 2.500 Kč § 125c / 1k)
Malé překročení rychlosti – v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h 0 1.500 – 2.500 Kč § 125c / 1f) 4.
Ohrožení chodce při odbočování při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje 0 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měs. * § 125c / 1f) 6.c)

* spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích

Tabulka nejčastějších přestupků

Nedovolené předjíždění

Při řízení vozidla předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno.

BODY 3
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 5 000 – 10 000 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI 1 – 6 měs
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1f) 6.d)

Nedovolená jízda přes železniční přejezd

při řízení vozidla v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno.

BODY 7
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 2 500 – 5 000 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI 1 – 6 měs.*
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1f) 9.

Technicky nezpůsobilé vozidlo

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

BODY 5
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 5 000 – 10 000 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI 6 měs – 1 rok
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1a) 3.

Vysoké překročení rychlosti – v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více.

BODY 5
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 5 000 – 10 000 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI 6 měs – 1 rok
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1f) 2.

Nezastavení na červenou (nebo pokyn „Stůj“)

při řízení vozidla v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou

BODY 5
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 2 500 – 5 000 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI 1 -6 měs.*
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1f) 2.

Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání

v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

BODY 5
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 2 500 – 5 000 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI 1 -6 měs.*
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1f) 6.d)

Ohrožení chodce na přechodu

při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky

BODY 4
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 2 500 – 5 000 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI 1 -6 měs.*
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1f) 6.a)

Nedání přednosti v jízdě

při řízení vozidla nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinen dát přednost v jízdě

BODY 4
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 2 500 – 5 000 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI 1 -6 měs.*
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1f) 8.

Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více

BODY 3
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 2 500 – 5 000 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI 1 -6 měs.*
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1f) 3.

Nezastavení před přechodem

při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

BODY 3
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 2 500 – 5 000 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI 1 – 6 měs.
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1f) 6.b)

Jízda bez bezpečnostních pásů

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu

BODY 3
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 1 500 – 2 500 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1k)

Řízení s telefonem v ruce

při řízení vozidla v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení

BODY 2
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 1 500 – 2 500 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1f) 1.

Střední překročení rychlosti – v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 6 – 19 km/h nebo mimo obec o 11 – 29 km/h

BODY 2
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 1 500 – 2 500 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1f) 4.

Vozidlo bez (nebo s cizí) RZ

řízení vozidla, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna registrační značka nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena

BODY 0
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 5 000 – 10 000 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI 6 měs. – 1 rok
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1a) 1.

Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ

řízení vozidla, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost

BODY 0
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 5 000 – 10 000 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI 6 měs. – 1 rok
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1a) 2.

Jiné porušení povinností

jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona

BODY 0
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 1 500 – 2 500 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1k)

Malé překročení rychlosti – v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h

BODY 0
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 1 500 – 2 500 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1f) 4.

Ohrožení chodce při odbočování

při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje

BODY 0
POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 2 500 – 5 000 Kč
ZÁKAZ ČINNOSTI 1 – 6 měs.
PARAGRAF SILNIČNÍHO ZÁKONA § 125c / 1f) 6.c)

* spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích

Nechte nám na sebe číslo a my se vám ozveme

TELEFONNÍ ČÍSLO

Už jste pokutu dostali?  I Vám pomůžeme.

Nakupte dárkový poukaz pro vaše nejbližší

Nejčastější dotazy
Aktivace dárkového poukazu
Pomoc nepojištěným
Spolupráce
Kontakt

info@PojisteniNaPokuty.cz
+420 773 096 256
@ 2016 PojisteniNaPokuty.cz
Nejčastější dotazy
Aktivace dárkového poukazu
Pomoc nepojištěným
Spolupráce
Kontakt

info@PojisteniNaPokuty.cz
+420 773 096 256
© 2016 PojisteniNaPokuty.cz