Do 31.12.2019 máte poslední možnost sjednat Pojištění Na Pokuty za stávající ceny!

Na jakém principu fungujeme?

Naše služba funguje na principu běžné právní služby. Využíváme toho, že jak policisté, tak úředníci jsou lidé průměrně inteligentní a bez výraznějších právních znalostí. Tito lidé s velkou chutí rádi trestají.

Náš tým složený z profesionálů zná perfektně právo hmotné, přestupkové a procesní a specializuje se na právo dopravní. V našem týmu máme i profesionály z řad technických inženýrů, kteří dokáží účinně zpochybnit různá měření.

Jsme tým lidí, kterým vadí nepřiměřené zásahy státní moci, navrhované pokuty ve výši 100 000 Kč za banální dopravní přestupky a nebo horlivost policistů snažících se za všech okolností trestat každého, jen aby splnili svůj “denní limit” uložených pokut.

Jsme si vědomi toho, že ten kdo se profesně zaměřuje jinam, než na přestupkové právo na úseku dopravy, je schopen jen stěží čelit mašinerii úředníků a policistů, kteří šikovně zneužívají jakékoliv situace, ve které jejich protějšek nemá potřebné právní znalosti.

Dostal jsem pokutu! Jak mám postupovat?

Je to zcela jednoduché. Pokud vás zastaví policista a sdělí vám podezření ze spáchání přestupku, pouze sdělte, že si přejete přestupek projednat ve správním řízení a že se k věci na místě nechcete vyjadřovat a ani nic podepisovat. Policista vypíše oznámení o přestupku a dále nemůže dělat nic.

Následně vám bude doručeno předvolání k ústnímu jednání nebo obdobná listina, kterou se zahajuje správní řízení. Tuto listinu nám poté zašlete naskenovanou pomocí e-mailu. My vám připravíme plnou moc, kterou vy nám opět prostřednictvím e-mailové adres zašlete. Tímto úkonem vaše angažovanost v této věci končí. Jakmile bude celá věc uzavřena, my vás informujeme.

Přinášíme Vám nejen beztrestnost, ale také pohodlí při řešení přestupků.

Jezdím s firemním autem. Vadí to?

Nevadí. Pojištění se váže vždy na rodné číslo klienta. Je proto zcela jedno, zda jste zároveň i provozovatelem vozidla nebo zda jezdíte zapůjčeným nebo firemním vozidlem. Chráníme vás vždy, když vozidlo řídíte. V případech „fotografie z radarů“, špatných parkování a „fotografií z průjezdu na červenou“ je doručeno předvolání provozovateli (například Vašemu nadřízenému), je vždy potřeba, aby provozovatel ve věci nepodnikal žádné kroky a písemnost nám předal.

Jakým způsobem přestupky obhajujete? Jedná se o systém zdržování přestupkového řízení nebo o způsob dokazování neviny a napadání důkazů?

Naše služba funguje na principu běžné právní služby. Využíváme toho, že policisté, strážníci a úředníci jsou lidé průměrně inteligentní. Nemají výraznějších právních znalostí, ale co mají je velkou chuť trestat. Mnohdy i bez pádných důkazů.

Vzhledem k naší pětileté praxi a zkušenostem známe právo a judikaturu o mnoho lépe. Dokážeme přenášet konstrukce, které vylučují odpovědnost za správní delikt. Navrhujeme, shromažďujeme a provádíme takové důkazy, které podporují naše “kličkování mezi paragrafy”. Ve své činnosti dosahujeme perfektní úspěšnosti. Naším cílem je dosáhnout rozhodnutí o zastavení řízení. Je-li řízení zastaveno, není vyslovena vina a na účastníka se hledí tak, jakoby nikdy nebyl uznán vinným.

Jaká je procentuální úspěšnost kladně vyřízených správních řízení?

98 % u našich klientů. U lidí, kteří se vybodují a pomáháme jim až v moment vybodování je to kolem 72 %. V případě vybodování se na nás můžete obrátit zde.

Jak dlouho jste na trhu?

Náš právní tým se zabývá obhajobou dopravních přestupků pátým rokem a má za sebou přes 100 000 správních řízení na úseku dopravy. Jsme největší a nejlepší v ČR.

Jak budu informován o stavu svého přestupku?

V průběhu řízení se můžete kdykoli dotázat na stav přestupku prostřednictvím [email protected]. Uvádějte vždy prosím datum spáchání přestupku nebo číslo jednací.

Budu muset chodit na úřad k projednání přestupků?

Ne. Pouze nám dáte podepsanou plnou moc a Váš zmocněnec se dostaví k řízení. Budeme Vás informovat o stavu řízení prostřednictvím emailu.

Nevzniknou mi nějaké komplikace do budoucna? Například při zrušení pojištění po uplynutí jednoho roku?

Ne. Pojištění se prodlužuje uhrazením pojistného na další pojistné období. To znamená na další rok.

Mohu darovat pojištění některé osobě pomocí dárkového poukazu? Například na Vánoce či k narozeninám?

Ano. Nabízíme možnost koupě dárkových poukazů. Lze je objednat zde. Zde pouze zadáte své údaje a poukaz Vám zašleme poštou. Tento poukaz poté můžete darovat vašim blízkým či zaměstnancům. Ti jej pak mohou na našem webu aktivovat.

Jaké konkrétní specialisty zaměstnáváte?

Náš tým je složen z profesionálů v oblasti práva hmotného, přestupkového a procesního. Specializujeme se na pak zvláště na právo dopravní. V našem týmu máme i profesionály z řad technických inženýrů, kteří dokáží účinně zpochybnit různá měření. V neposlední řadě zaměstnáváme i bývalé policisty, soudce a úředníky správních a odvolacích orgánů.

Vztahuje se toto pojištění i na jiné státy? Například na Slovensko?

Bohužel fungujeme pouze na území České republiky. Klient může přestupek spáchat v jakémkoli koutu naší republiky.

Všiml/a jsem si, že na českém trhu existuje více společností poskytujících pojištění proti pokutám. V čem jste lepší než oni? Proč si mám vybrat právě vás?

Jsme na trhu nejdéle a máme na svém kontě nejvíce úspěšných vedených správních řízení. Máme více jak 36 500 spokojených zákazníků, kteří využívají našich služeb. Snažíme se klientům pomáhat ze všech sil i v případech, které nejsou zrovna běžné.

Jaké jsou výhody pojištění u vás namísto klasických právnických služeb?

Jsme specialisté na oblast dopravních předpisů. Narozdíl od konkurence si nehrajeme na “Ferdu Mravence” a obhajujeme pouze takové případy, kterým opravdu rozumíme. To znamená právo dopravní.

Naše služby fungují na principu ročních paušálních poplatků. Vyhnete se tedy situacím, kdy vás jen hodinová návštěva právníka či advokáta stojí více jak celá pokuta ve správním řízení.

Zpracování osobních údajů

Motoristická vzájemná pojišťovna, družstvo (dále jen „MVP“), zpracovává osobní údaje korektně. Osobní údaje, které MVP poskytujete, slouží pouze pro legitimní účely. Pokud dojde ke změně osobních údajů subjektu údajů, MVP provede jejich aktualizaci, aby byly osobní údaje přesné.

MVP zpracovává osobní údaje subjektu údajů tak, aby nedocházelo k neoprávněným či protiprávním zpracováním a únikům osobních údajů.

Objednat pojištění!

Už jste pokutu dostali? I vám pomůžeme!

Nakupte dárkový poukaz
pro vaše nejbližší

Objednat poukaz